Akrilni kristal

Akrilni kristal ili polimetilmetakrilat (PMMA) je vrsta plastike koja može lako da se seče, oblikuje i polira. Odlikuje se malom težinom, postojanošću na niskim temperaturama i velikom otpornošću na hemijska jedinjenja i na lom. Akrilni kristal se prilikom udarca koji premašuje njegovu otpornost obično razbija u velike komade koji nemaju oštre ivice tako da je mogućnost od povreda mala.